تبلیغات
نمونه سوالات امتحانی - نمونه سوالات سال دوم دبیرستان | بخش 3

نمونه سوالات سال دوم دبیرستان | بخش 3

یکشنبه 26 اردیبهشت 1389 03:53 ب.ظ   نویسنده : مدیریت سایت      


 کلیه نمونه سوالات سال دوم دبیرستان | بخش 3

 

شامل دروس :  فیزیك 2 -شیمی 2-ریاضی 2 -عربی 2 انسانی-اقتصاد (دوم انسانی) -جامعه شناسی 1-جغرافی دوم انسانی -تاریخ ادبیات ایران و جهان 1 -تاریخ ایران و جهان 1 -زیست شناسی 1 (دوم تجربی)

 

برای دانلود نمونه سوالات سال دوم دبیرستان به ادامه مراجعه کنید

نمونه سوالات فیزیك 2
ردیف توضیحات لینك دانلود
1 فرمولهای فیزیك 2 ریاضی و تجربی دریافت نمونه سوال
2 سوالات فصل 4 فیزیك 2 دریافت نمونه سوال
3 دبیرستان شاهد امام نمونه 1 دریافت نمونه سوال
4 دبیرستان شاهد امام نمونه 2 دریافت نمونه سوال
5 دبیرستان شاهد امام نمونه 3 دریافت نمونه سوال
6 دبیرستان شاهد امام نمونه 4 دریافت نمونه سوال
7 دبیرستان شاهد امام نمونه 5 دریافت نمونه سوال
8 دی ماه 84 دبیرستان دكتر حسابی دریافت نمونه سوال
9 دی ماه 84 دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
10 خرداد ماه 86 دبیرستان شهید نجفی اراك دوم ریاضی دریافت نمونه سوال
11 خرداد ماه 86 دبیرستان شهید نجفی اراك دوم تجربی دریافت نمونه سوال
12 خرداد ماه 87 دبیرستان ایثارگران اراك دریافت نمونه سوال
نمونه سوالات شیمی 2
ردیف توضیحات لینك دانلود
1 سوالات فصل 1 و 2 شیمی 2 دریافت نمونه سوال
2 خلاصه درس و تمرین فصل1 دریافت نمونه سوال
3 دبیرستان آبسال تهران نمونه 1 دریافت نمونه سوال
4 دبیرستان شاهد امام نمونه 1 دریافت نمونه سوال
5 دبیرستان شاهد امام نمونه 2 دریافت نمونه سوال
6 دبیرستان شاهد امام نمونه 3 دریافت نمونه سوال
7 خرداد ماه 84 استان مركزی دریافت نمونه سوال
8 شهریور ماه 84 استان مركزی دریافت نمونه سوال
9 دی ماه 84  دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
10 نمونه سوال نوبت دوم استان اصفهان دریافت نمونه سوال
11 كنكور 85 تا 87 كتاب شیمی 2 بصورت طبقه بندی شده دریافت نمونه سوال
12 سوالات تمامی فصلها با فرمت ورد مناسب برای دبیران دریافت نمونه سوال
13 خرداد ماه 86 دبیرستان شهید نجفی اراك دریافت نمونه سوال
14 خرداد ماه 87 دبیرستان ایثارگران اراك دریافت نمونه سوال
15 خرداد ماه 87 استان یزد دریافت نمونه سوال
نمونه سوالات ریاضی 2
ردیف توضیحات لینك دانلود
1 دبیرستان شاهد امام نمونه1 دریافت نمونه سوال
2 خرداد ماه 83 استان مركزی دریافت نمونه سوال
3 خرداد ماه 84 مدارس خارج از كشور دریافت نمونه سوال
4 دی ماه 84 دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
5 فروردین 85 دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
6 خرداد 85 دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
7 دی ماه  83 استان اصفهان دریافت نمونه سوال
8 سوالات طبقه بندی شده كل فصول درحد مشكل و المپیاد توسط آقای مجید اسلامی دریافت نمونه سوال
9 خرداد ماه 86 دبیرستان شهید نجفی اراك رشته ریاضی دریافت نمونه سوال
10 خرداد ماه 86 دبیرستان شهید نجفی اراك رشته تجربی دریافت نمونه سوال
11 دی ماه 86 دبیرستان ایثارگران اراك دریافت نمونه سوال
12 خرداد ماه 87 دبیرستان ایثارگران اراك دریافت نمونه سوال
13 خرداد ماه 87 دبیرستان شاهد امام خمینی اراك رشته ریاضی دریافت نمونه سوال
14 خرداد ماه 87 دبیرستان شاهد امام خمینی اراك رشته تجربی دریافت نمونه سوال
15 خرداد ماه 87 دبیرستان آفتاب اراك دریافت نمونه سوال
نمونه سوالات عربی 2 انسانی
ردیف توضیحات لینك دانلود
1 دبیرستان آبسال نمونه 1 دریافت نمونه سوال
2 دبیرستان شاهد امام نمونه 1 دریافت نمونه سوال
3 دبیرستان شاهد امام نمونه 2 دریافت نمونه سوال
4 دی ماه 81 امارات دریافت نمونه سوال
5 خرداد ماه 82 امارات دریافت نمونه سوال
6 خرداد ماه 84 استان مركزی دریافت نمونه سوال
7 دی ماه 84  دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
نمونه سوالات اقتصاد (دوم انسانی)
ردیف توضیحات لینك دانلود
1 دبیرستان آبسال تهران نمونه 1 دریافت نمونه سوال
2 دبیرستان شاهد امام نمونه 1 دریافت نمونه سوال
3 خرداد ماه 84 دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
4 فروردین ماه 85 شاهد امام دریافت نمونه سوال
5 خرداد ماه 87 دبیرستان ایثارگران اراك دریافت نمونه سوال
6 خرداد 86 دبیرستان شهید نجفی اراك دریافت نمونه سوال
نمونه سوالات جامعه شناسی 1
ردیف توضیحات لینك دانلود
1 دبیرستان آبسال تهران نمونه 1 دریافت نمونه سوال
2 دی ماه 84 دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
3 خرداد ماه 86 دبیرستان شهید نجفی اراك دریافت نمونه سوال
4 خرداد ماه 87 دبیرستان ایثارگران اراك دریافت نمونه سوال
نمونه سوالات جغرافی دوم انسانی
ردیف توضیحات لینك دانلود
1 دبیرستان آبسال تهران نمونه 1 دریافت نمونه سوال
2 دبیرستان شاهد امام نمونه1 دریافت نمونه سوال
3 خرداد 83 دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
نمونه سوالات تاریخ ادبیات ایران و جهان 1
ردیف توضیحات لینك دانلود
1 دبیرستان آبسال تهران نمونه 1 دریافت نمونه سوال
2 دبیرستان شاهد امام نمونه 1 دریافت نمونه سوال
3 دبیرستان شاهد امام نمونه 2 دریافت نمونه سوال
4 دبیرستان شاهد امام نمونه 3 دریافت نمونه سوال
5 خرداد ماه 86 دبیرستان شهید نجفی اراك دریافت نمونه سوال
6 خرداد ماه 87 دبیرستان ایثارگران اراك دریافت نمونه سوال
نمونه سوالات تاریخ ایران و جهان 1
ردیف توضیحات لینك دانلود
1 دبیرستان آبسال تهران نمونه 1 دریافت نمونه سوال
2 دبیرستان شاهد امام نمونه 1 دریافت نمونه سوال
3 دبیرستان شاهد امام نمونه 2 دریافت نمونه سوال
4 دبیرستان شاهد امام نمونه 3 دریافت نمونه سوال
5 دبیرستان شاهد امام نمونه 4 دریافت نمونه سوال
6 فروردین ماه 85 شاهد امام دریافت نمونه سوال
7 خرداد ماه 86 دبیرستان شهید نجفی اراك دریافت نمونه سوال
8 خرداد ماه 87 دبیرستان ایثارگران اراك دریافت نمونه سوال
نمونه سوالات زیست شناسی 1 (دوم تجربی)
ردیف توضیحات لینك دانلود
1 سوالات طبقه بندی شده زیست 1 دریافت نمونه سوال
2 دبیرستان شاهد امام نمونه 1 دریافت نمونه سوال
3 دبیرستان شاهد امام نمونه 2 دریافت نمونه سوال
4 خرداد 84 دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
5 دی ماه 84 استان مركزی دریافت نمونه سوال
6 مرداد ماه 84 تهران با جواب دریافت نمونه سوال
7 دی ماه 84 تهران با جواب دریافت نمونه سوال
8 دی ماه 84 دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
9 خرداد 85 دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
10 خرداد 86 دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
11 دی ماه 86 تغییر رشته با جواب دریافت نمونه سوال
12 خرداد ماه 86 دبیرستان شهید نجفی اراك دریافت نمونه سوال
13 خرداد ماه 87 دبیرستان ایثارگران اراك دریافت نمونه سوال
14 خرداد ماه 87 دبیرستان شاهد امام خمینی اراك دریافت نمونه سوال

برچسب ها: نمونه سوالات ، نمونه سوال امتحانی ، نمونه سوالات ترم اول ، نمونه سوالات دوم دبیرستان ، سال دوم دبیرستان ، نمونه سوال دوم دبیرستان ، gozine2.ir ، gozine-2.ir ، سایت گزینه 2 ، شاهد امام ، نمونه سوالات دبیرستان ، نمونه سوالات خرداد ، نمونه سوالات خرداد ماه ، نمونه سوالات خرداد دوم دبیرستان ، سال دوم متوسطه ، نمونه سوال سال دوم متوسطه ، نمونه سوالات سال دوم دبیرستان ، دین و زندگی 2 ، فیزیك 2 ، نمونه سوالات فیزیك 2 ، نمونه سوالات فیزیك 2 دوم دبیرستان ، ریاضی 2 ، نمونه سوالات ریاضی 2 ، نمونه سوالات ریاضی 2 دوم دبیرستان ، هندسه 1 ، هندسه 1 دوم دبیرستان ، سایت سنجش ، سایت اموزش پرورش ، دانلود نمونه سوال ، دانلود نمونه سوالات ، دانلود نمونه سوالات دوم دبیرستان ، زیست 2 ، نمونه سوالات زیست 2 ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 26 اردیبهشت 1389 08:57 ب.ظ
دیدگاه ها ()
چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 12:33 ق.ظ
Wow, incredible blog layout! How long have you been blogging
for? you made blogging look easy. The overall look of your website is great,
let alone the content!
پنجشنبه 23 شهریور 1396 06:11 ب.ظ
Greetings! Very helpful advice within this post!
It is the little changes which will make the biggest changes.
Many thanks for sharing!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

درباره وبلاگ


نویسندگان

  • مدیریت سایت (90)

نظر سنجی

امتحان زبان انگلیسی 3 را چگونه ارزیابی میکنید؟
ابر برچسب ها

نمونه سوال رشته تجربی سال سوم نمونه سوالات دوم دبیرستان gozine2.ir نمونه سوالات سال سوم متوسطه همه رشته ها نمونه سوالات نهایی roshd.ir نمونه سوال نمونه سوال سالهای گذشته نمونه سوالات درس عربی 3 نمونه سوال ریاضی برنامه امتحانات نهایی نمونه سوال راهنمایی gozine-2 نمونه سوالات نهایی رشته انسانی جواب امتحانات نهایی سابت نمونه سوال gozine2 دانلود نمونه سوالات دبیرستان WWW.GOZINE 2.IR سایت گزینه 2 نمونه سوالات ترم اول سایت نمونه سوالات نمونه سوال زیست ستال سوم دبیرستان gozineh2 نمونه سوالات رشته تجربی سال سوم متوسطه gozine-2.com نمونه سوالات درس هندسه 2 نمونه سوالات نهایی رشته تجربی gozine-2.ir نمونه سوالات دبیرستان گزینه 2 برنامه امتحانات نمونه سوالات اول دبیرستان نمونه سوال سال سوم متوسطه gozineh-2.ir نمونه سوالات نهایی رشته ریاضی گزینه دو نمونه سوالات سال سوم متوسطه نمونه سوالات درس زبان 3 نمونه سوال حسابان دانلود نمونه سوال نمونه سوالات درس شیمی 3 نمونه سوالات سوالات نهایی نمونه سوال سال سوم دبیرستان www.gozine2.ir gozineh2.ir دانلود نمونه سوالات