تبلیغات
نمونه سوالات امتحانی - نمونه سوالات سال سوم دبیرستان | بخش 3

نمونه سوالات سال سوم دبیرستان | بخش 3

دوشنبه 27 اردیبهشت 1389 05:09 ب.ظ   نویسنده : مدیریت سایت      


نمونه سوالات سال سوم دبیرستان | بخش 3

 

شامل دروس : مبانی كامپیوتر (سوم ریاضی),فیزیك 3 (سوم تجربی),ریاضی 3 (سوم تجربی),زیست شناسی 2 (سوم تجربی),زمین شناسی (سوم تجربی),آمار و مدلسازی (سوم تجربی),

برای دانلود نمونه سوالات سال سوم دبیرستان به ادامه مراجعه کنید

نمونه سوالات مبانی كامپیوتر (سوم ریاضی)
ردیف توضیحات لینك دانلود
1 دبیرستان آبسال تهران نمونه 1 دریافت نمونه سوال
2 دبیرستان آبسال تهران نمونه 2 دریافت نمونه سوال
3 خرداد 83 دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
4 دبیرستان شاهد امام نوبت اول دریافت نمونه سوال
5 خرداد 87 دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
6 نمونه سوال مبانی كامپیوتر دریافت نمونه سوال
نمونه سوالات فیزیك 3 (سوم تجربی)
ردیف توضیحات لینك دانلود
1 فرمولهای فیزیك 3 دریافت نمونه سوال
2 شهریور ماه 78 كشوری دریافت نمونه سوال
3 مردادماه 81 استان مركزی دریافت نمونه سوال
4 دی ماه 82 تهران دریافت نمونه سوال
5 خرداد 83 استان مركزی با جواب دریافت نمونه سوال
6 شهریور ماه 83 استان مركزی دریافت نمونه سوال
7 دی ماه 83 استان مركزی دریافت نمونه سوال
8 خردادماه 84 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
9 شهریور 84 كشوری دریافت نمونه سوال
10 دی ماه 84 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
11 خرداد ماه 85 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
12 شهریور ماه 85 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
13 دی ماه 85 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
14 خرداد ماه 86 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
15 شهریور ماه 86 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
16 دی ماه 86 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
17 دی 86 مدارس خارج از كشور با جواب دریافت نمونه سوال
18 خردا 87 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
19 شهریور 87 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
نمونه سوالات ریاضی 3 (سوم تجربی)
ردیف توضیحات لینك دانلود
1 خرداد ماه 82 تهران دریافت نمونه سوال
2 شهریور ماه 82 تهران دریافت نمونه سوال
3 دی ماه 82 تهران دریافت نمونه سوال
4 خرداد 83 استان مركزی با جواب دریافت نمونه سوال
5 شهریور ماه 83 استان مركزی دریافت نمونه سوال
6 خرداد ماه 84 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
7 شهریور ماه 84 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
8 دی ماه 84 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
9 خرداد ماه 85 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
10 شهریور ماه 85 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
11 دی ماه 85 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
12 خرداد ماه 86 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
13 شهریور ماه 86 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
14 دی ماه 86 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
15 خردا 87 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
16 شهریور 87 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
نمونه سوالات زیست شناسی 2 (سوم تجربی)
ردیف توضیحات لینك دانلود
1 سوالات طبقه بندی شده تمامی فصلها با جواب دریافت نمونه سوال
2 سوالهای نهایی 80 تا 84 دریافت نمونه سوال
3 خرداد ماه 82 تهران دریافت نمونه سوال
4 شهریور ماه 82 تهران دریافت نمونه سوال
5 خرداد 83 استان مركزی با جواب دریافت نمونه سوال
6 شهریور ماه 83 استان مركزی دریافت نمونه سوال
7 دی ماه 83 استان مركزی دریافت نمونه سوال
8 خرداد ماه 84 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
9 دی ماه 84 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
10 خرداد ماه 85 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
11 شهریور ماه 85 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
12 دی ماه 85 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
13 خرداد ماه 86 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
14 شهریور ماه 86 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
15 دی ماه 86 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
16 دی ماه 86 تغییر رشته با جواب دریافت نمونه سوال
17 دی ماه 86 مدارس خارج از كشور با جواب دریافت نمونه سوال
18 خردا 87 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
19 شهریور 87 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
نمونه سوالات زمین شناسی (سوم تجربی)
ردیف توضیحات لینك دانلود
1 خرداد ماه 82 تهران دریافت نمونه سوال
2 شهریور ماه 82 تهران دریافت نمونه سوال
3 دی ماه 82 تهران دریافت نمونه سوال
4 خرداد 83 استان مركزی با جواب دریافت نمونه سوال
5 شهریور ماه 83 استان مركزی دریافت نمونه سوال
6 دی ماه 83 استان مركزی دریافت نمونه سوال
7 خرداد ماه 84 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
8 شهریور ماه 84 كشوری دریافت نمونه سوال
9 دی ماه 84 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
10 خرداد ماه 85 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
11 شهریور ماه 85 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
12 دی ماه 85 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
13 خرداد ماه 86 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
14 شهریور ماه 86 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
15 دی ماه 86 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
16 دی ماه 86 مدارس خارج از كشور با جواب دریافت نمونه سوال
17 خردا 87 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
18 شهریور 87 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
نمونه سوالات آمار و مدلسازی (سوم تجربی)
ردیف توضیحات لینك دانلود
1 دبیرستان آبسال تهران نمونه 1 دریافت نمونه سوال
2 دبیرستان آبسال تهران نمونه2 دریافت نمونه سوال
3 دبیرستان آبسال تهران نمونه 3 دریافت نمونه سوال
4 دبیرستان شاهد امام نمونه 1 دریافت نمونه سوال
5 دبیرستان شاهد امام نمونه 2 دریافت نمونه سوال
6 دبیرستان شاهد امام نمونه 3 دریافت نمونه سوال
7 دبیرستان شاهد امام نمونه 4 دریافت نمونه سوال
8 دبیرستان فرزانگان نمونه 1 دریافت نمونه سوال
9 دبیرستان فرزانگان نمونه 2 دریافت نمونه سوال
10 خرداد 83 دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
11 دی ماه 84 دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
12 فروردین 85 دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
13 نمونه سوال خرداد استان اصفهان دریافت نمونه سوال
14 نمونه سوال نوبت اول استان اصفهان دریافت نمونه سوال
15 خرداد ماه 86 دبیرستان شهید نجفی اراك دوم ریاضی دریافت نمونه سوال
16 خرداد ماه 86 دبیرستان شهید نجفی اراك سوم تجربی دریافت نمونه سوال
17 دی ماه 86 دبیرستان ایثارگران اراك دریافت نمونه سوال
18 خرداد ماه 87 دبیرستان ایثارگران اراك دریافت نمونه سوال


برچسب ها: نمونه سوال ، نمونه سوالات ، نمونه سوالات سال سوم دبیرستان ، نمونه سوال سال سوم دبیرستان ، نمونه سوال سالهای گذشته ، نمونه سوال رشته تجربی سال سوم ، نمونه سوال حسابان ، نمونه سوال زیست ، سابت نمونه سوال ، سوالات نهایی ، نمونه سوالات نهایی ، نمونه سوالات نهایی رشته ریاضی ، نمونه سوالات نهایی رشته تجربی ، نمونه سوالات نهایی رشته انسانی ، ستال سوم دبیرستان ، سال سوم متوسطه ، نمونه سوالات سال سوم متوسطه ، نمونه سوال سال سوم متوسطه ، نمونه سوالات سال سوم متوسطه همه رشته ها ، نمونه سوالات درس زبان 3 ، نمونه سوالات درس هندسه 2 ، نمونه سوالات درس شیمی 3 ، نمونه سوالات درس عربی 3 ، gozine2 ، gozine2.com ، gozine-2 ، گزینه دو ، سایت نمنونه سوالات نهایی ، دانلود نمونه سوال ، دانلود نمونه سوال سوم دبیرستان ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 27 اردیبهشت 1389 05:20 ب.ظ
دیدگاه ها ()
جمعه 3 فروردین 1397 01:06 ب.ظ

Awesome content, Cheers!
cialis soft tabs for sale cialis 10mg prix pharmaci cialis tablets acquisto online cialis cialis patent expiration cialis sans ordonnance cialis 20 mg effectiveness only here cialis pills warnings for cialis cialis purchasing
یکشنبه 27 اسفند 1396 08:28 ب.ظ

Seriously loads of awesome advice!
buying cialis in colombia cialis tablets australia cialis en mexico precio costo in farmacia cialis generic cialis at walmart how to purchase cialis on line safe site to buy cialis online cialis patentablauf in deutschland cialis canada price cialis per pill
جمعه 12 آبان 1396 07:58 ب.ظ
من دوست داشتم همانطور که شما در اینجا دریافت می کنید انجام می شود.

طرح جذاب است، موضوع نویسنده شما شیک است.

با این وجود، شما فرماندهی را بیش از اینکه بخواهید تحویل دهید، خریداری کنید
زیر. ناخوشایند بدون شک بعد از آن دقیقا همانطور که قبلا دیده اید دوباره آمده است
همان تقریبا اغلب در داخل مورد شما سپر
این افزایش است.
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 01:55 ب.ظ
vere
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 01:36 ق.ظ
I need to to thank you for this wonderful read!! I definitely loved every little bit
of it. I've got you book marked to look at new stuff
you post…
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

درباره وبلاگ


نویسندگان

  • مدیریت سایت (90)

نظر سنجی

امتحان زبان انگلیسی 3 را چگونه ارزیابی میکنید؟
ابر برچسب ها

نمونه سوالات درس شیمی 3 نمونه سوالات رشته تجربی نمونه سوال سال سوم دبیرستان گزینه 2 gozineh-2.ir نمونه سوال سوالات نهایی دانلود نمونه سوال gozine-2.ir نمونه سوالات نهایی رشته انسانی نمونه سوالات درس زبان 3 gozine2.ir نمونه سوالات درس هندسه 2 gozine-2 gozine2 نمونه سوال ریاضی نمونه سوال حسابان www.gozine2.ir برنامه امتحانات نهایی نمونه سوال سالهای گذشته نمونه سوالات نهایی نمونه سوالات ترم اول سایت نمونه سوالات نمونه سوالات دبیرستان نمونه سوال راهنمایی جواب امتحانات نهایی نمونه سوال زیست gozineh2.ir سابت نمونه سوال دانلود نمونه سوالات دانلود نمونه سوالات دبیرستان نمونه سوالات نمونه سوالات دوم دبیرستان نمونه سوالات سال سوم متوسطه نمونه سوالات درس عربی 3 gozine-2.com نمونه سوالات اول دبیرستان گزینه دو WWW.GOZINE 2.IR سال سوم متوسطه نمونه سوالات نهایی رشته ریاضی ستال سوم دبیرستان gozineh2 نمونه سوال سال سوم متوسطه نمونه سوالات نهایی رشته تجربی نمونه سوال رشته تجربی سال سوم نمونه سوالات سال سوم متوسطه همه رشته ها سایت گزینه 2 برنامه امتحانات roshd.ir