تبلیغات
نمونه سوالات امتحانی - نمونه سوالات سال سوم دبیرستان | بخش 4

نمونه سوالات سال سوم دبیرستان | بخش 4

دوشنبه 27 اردیبهشت 1389 05:14 ب.ظ   نویسنده : مدیریت سایت      


نمونه سوالات سال سوم دبیرستان | بخش 4

 

شامل دروس : ادبیات فارسی 3 (سوم انسانی),عربی 3 (سوم انسانی), آرایه‌های ادبی (سوم انسانی), فلسفه و منطق (سوم انسانی),جامعه شناسی 2 (سوم انسانی),

 

برای دانلود نمونه سوالات سال سوم دبیرستان به ادامه مراجعه کنید

نمونه سوالات ادبیات فارسی 3 (سوم انسانی)
ردیف توضیحات لینك دانلود
1 دبیرستان آبسال تهران نمونه 1 دریافت نمونه سوال
2 خرداد ماه 79 كشوری دریافت نمونه سوال
3 مرداد ماه 80 كشوری دریافت نمونه سوال
4 دی ماه 80 كشوری دریافت نمونه سوال
5 دی ماه 81 استان  مركزی دریافت نمونه سوال
6 خرداد  ماه 82 استان مركزی دریافت نمونه سوال
7 مرداد ماه 82 استان مركزی دریافت نمونه سوال
8 خرداد 83 استان مركزی با جواب دریافت نمونه سوال
9 مرداد ماه 83 استان مركزی دریافت نمونه سوال
10 شهریور ماه 83 استان مركزی دریافت نمونه سوال
11 دی ماه 83 استان مركزی دریافت نمونه سوال
12 خرداد ماه 84 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
13 شهریور ماه 84 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
14 خرداد ماه 85 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
15 دی ماه 85 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
16 دی ماه 85 دبیرستان شاهد دریافت نمونه سوال
17 خرداد ماه 86 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
18 شهریور ماه 86 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
19 دی ماه 86 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
20 دی ماه 86 تغییر رشته با جواب دریافت نمونه سوال
21 دی ماه 86 مدارس خارج از كشور با جواب دریافت نمونه سوال
22 خردا 87 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
23 شهریور 87 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
نمونه سوالات عربی 3 (سوم انسانی)
ردیف توضیحات لینك دانلود
1 دبیرستان آبسال تهران نمونه 1 دریافت نمونه سوال
2 دبیرستان آبسال تهران نمونه 2 دریافت نمونه سوال
3 دبیرستان آبسال تهران نمونه 3 دریافت نمونه سوال
4 دی ماه 81 كشور امارات دریافت نمونه سوال
5 خرداد ماه 82 تهران دریافت نمونه سوال
6 خرداد 83 استان مركزی با جواب دریافت نمونه سوال
7 شهریور ماه 83 استان مركزی دریافت نمونه سوال
8 دی ماه 83 استان مركزی دریافت نمونه سوال
9 خرداد ماه 84 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
10 شهریور ماه 84 كشوری دریافت نمونه سوال
11 دی ماه 84 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
12 خرداد ماه 85 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
13 شهریور ماه 85 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
14 دی ماه 85 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
15 خرداد ماه 86 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
16 شهریور ماه 86 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
17 دی ماه 86 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
18 دی ماه 86 تغییر رشته با جواب دریافت نمونه سوال
19 دی ماه 86 مدارس خارج از كشور با جواب دریافت نمونه سوال
20 خردا 87 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
21 شهریور 87 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
نمونه سوالات آرایه‌های ادبی (سوم انسانی)
ردیف توضیحات لینك دانلود
1 دی ماه 77 كشوری دریافت نمونه سوال
2 خرداد ماه 78 كشوری دریافت نمونه سوال
3 مهرماه 78 كشوری دریافت نمونه سوال
4 دی ماه 78 كشوری دریافت نمونه سوال
5  دی ماه 79 كشوری دریافت نمونه سوال
6 خرداد ماه 82 استان مركزی دریافت نمونه سوال
7 خرداد ماه 83 استان مركزی با جواب دریافت نمونه سوال
8 شهریور ماه 83 استان مركزی دریافت نمونه سوال
9 دی ماه 83 استان مركزی دریافت نمونه سوال
10 خرداد ماه 84 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
11 شهریور ماه 84 كشوری دریافت نمونه سوال
12 دی ماه 84 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
13 خرداد ماه 85 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
14 شهریور ماه 85 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
15 دی ماه 85 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
16 خرداد ماه 86 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
17 شهریور ماه 86 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
18 دی ماه 86 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
19 خردا 87 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
20 شهریور 87 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
نمونه سوالات فلسفه و منطق (سوم انسانی)
ردیف توضیحات لینك دانلود
1 دی ماه 81 استان مركزی دریافت نمونه سوال
2 خرداد ماه 82 تهران دریافت نمونه سوال
3 شهریور ماه 82 تهران دریافت نمونه سوال
4 خرداد 83 استان مركزی با جواب دریافت نمونه سوال
5 شهریور ماه 83 استان مركزی دریافت نمونه سوال
6 دی ماه 83 استان مركزی دریافت نمونه سوال
7 خرداد ماه 84 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
8 شهریور ماه 84 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
9  دی ماه 84 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
10 خرداد ماه 85 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
11 شهریور ماه 85 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
12 دی ماه 85 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
13 خرداد ماه 86 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
14 شهریور ماه 86 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
15 دی ماه 86 كشوری باجواب دریافت نمونه سوال
16 دی ماه 86 مدارس خارج از كشور با جواب دریافت نمونه سوال
17 خردا 87 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
18 شهریور 87 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
19 استفاده از الگوریتم در منطق مقاله‌ای از آقای دوست محمدی  1.13 مگابایت دریافت
نمونه سوالات جامعه شناسی 2 (سوم انسانی)
ردیف توضیحات لینك دانلود
1 دی ماه 81 استان مركزی دریافت نمونه سوال
2 خرداد ماه 83 استان مركزی با جواب دریافت نمونه سوال
3 شهریور ماه 83 استان مركزی دریافت نمونه سوال
4 دی ماه 83 استان مركزی دریافت نمونه سوال
5 خرداد ماه 84 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
6 شهریور ماه 84 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
7 دی ماه 84 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
8 خرداد ماه 85 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
9 شهریور ماه 85 كشوری باجواب دریافت نمونه سوال
10 دی ماه 85 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
11 خرداد ماه 86 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
12  شهریور ماه 86 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
13  دی ماه 86 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
14 دی ماه 86 مدارس خارج از كشور با جواب دریافت نمونه سوال
15 خردا 87 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
16 شهریور 87 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
17 دی ماه 86 دبیرستان ایثارگران دریافت نمونه سوال

برچسب ها: نمونه سوال ، نمونه سوالات ، نمونه سوالات سال سوم دبیرستان ، نمونه سوال سال سوم دبیرستان ، نمونه سوال سالهای گذشته ، نمونه سوال رشته تجربی سال سوم ، نمونه سوال حسابان ، نمونه سوال زیست ، سابت نمونه سوال ، سوالات نهایی ، نمونه سوالات نهایی ، نمونه سوالات نهایی رشته ریاضی ، نمونه سوالات نهایی رشته تجربی ، نمونه سوالات نهایی رشته انسانی ، ستال سوم دبیرستان ، سال سوم متوسطه ، نمونه سوالات سال سوم متوسطه ، نمونه سوال سال سوم متوسطه ، نمونه سوالات سال سوم متوسطه همه رشته ها ، نمونه سوالات درس زبان 3 ، نمونه سوالات درس هندسه 2 ، نمونه سوالات درس شیمی 3 ، نمونه سوالات درس عربی 3 ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 27 اردیبهشت 1389 05:20 ب.ظ
دیدگاه ها ()
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 11:57 ق.ظ
When I originally left a comment I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I get 4 emails
with the exact same comment. There has to be a means you can remove me from that service?
Thanks!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

درباره وبلاگ


نویسندگان

  • مدیریت سایت (90)

نظر سنجی

امتحان زبان انگلیسی 3 را چگونه ارزیابی میکنید؟
ابر برچسب ها

نمونه سوالات درس زبان 3 نمونه سوالات درس عربی 3 gozine2.ir نمونه سوالات درس شیمی 3 gozineh2 نمونه سوالات دبیرستان gozineh2.ir نمونه سوالات سال سوم متوسطه همه رشته ها دانلود نمونه سوالات برنامه امتحانات نهایی نمونه سوال سال سوم دبیرستان نمونه سوال سال سوم متوسطه نمونه سوال زیست نمونه سوال رشته تجربی سال سوم نمونه سوال حسابان نمونه سوالات نهایی سوالات نهایی برنامه امتحانات WWW.GOZINE 2.IR نمونه سوال www.gozine2.ir سایت گزینه 2 gozine-2.ir نمونه سوال راهنمایی دانلود نمونه سوالات دبیرستان گزینه 2 نمونه سوالات نهایی رشته تجربی سایت نمونه سوالات نمونه سوالات ترم اول gozineh-2.ir ستال سوم دبیرستان نمونه سوالات اول دبیرستان دانلود نمونه سوال جواب امتحانات نهایی gozine-2.com گزینه دو نمونه سوالات دوم دبیرستان gozine2 نمونه سوالات رشته تجربی نمونه سوالات نهایی رشته ریاضی نمونه سوالات نهایی رشته انسانی سال سوم متوسطه نمونه سوال ریاضی roshd.ir gozine-2 نمونه سوال سالهای گذشته سابت نمونه سوال نمونه سوالات درس هندسه 2 نمونه سوالات نمونه سوالات سال سوم متوسطه