تبلیغات
نمونه سوالات امتحانی - نمونه سوالات سال سوم دبیرستان | بخش 4

نمونه سوالات سال سوم دبیرستان | بخش 4

دوشنبه 27 اردیبهشت 1389 06:14 ب.ظ   نویسنده : مدیریت سایت      


نمونه سوالات سال سوم دبیرستان | بخش 4

 

شامل دروس : ادبیات فارسی 3 (سوم انسانی),عربی 3 (سوم انسانی), آرایه‌های ادبی (سوم انسانی), فلسفه و منطق (سوم انسانی),جامعه شناسی 2 (سوم انسانی),

 

برای دانلود نمونه سوالات سال سوم دبیرستان به ادامه مراجعه کنید

نمونه سوالات ادبیات فارسی 3 (سوم انسانی)
ردیف توضیحات لینك دانلود
1 دبیرستان آبسال تهران نمونه 1 دریافت نمونه سوال
2 خرداد ماه 79 كشوری دریافت نمونه سوال
3 مرداد ماه 80 كشوری دریافت نمونه سوال
4 دی ماه 80 كشوری دریافت نمونه سوال
5 دی ماه 81 استان  مركزی دریافت نمونه سوال
6 خرداد  ماه 82 استان مركزی دریافت نمونه سوال
7 مرداد ماه 82 استان مركزی دریافت نمونه سوال
8 خرداد 83 استان مركزی با جواب دریافت نمونه سوال
9 مرداد ماه 83 استان مركزی دریافت نمونه سوال
10 شهریور ماه 83 استان مركزی دریافت نمونه سوال
11 دی ماه 83 استان مركزی دریافت نمونه سوال
12 خرداد ماه 84 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
13 شهریور ماه 84 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
14 خرداد ماه 85 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
15 دی ماه 85 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
16 دی ماه 85 دبیرستان شاهد دریافت نمونه سوال
17 خرداد ماه 86 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
18 شهریور ماه 86 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
19 دی ماه 86 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
20 دی ماه 86 تغییر رشته با جواب دریافت نمونه سوال
21 دی ماه 86 مدارس خارج از كشور با جواب دریافت نمونه سوال
22 خردا 87 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
23 شهریور 87 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
نمونه سوالات عربی 3 (سوم انسانی)
ردیف توضیحات لینك دانلود
1 دبیرستان آبسال تهران نمونه 1 دریافت نمونه سوال
2 دبیرستان آبسال تهران نمونه 2 دریافت نمونه سوال
3 دبیرستان آبسال تهران نمونه 3 دریافت نمونه سوال
4 دی ماه 81 كشور امارات دریافت نمونه سوال
5 خرداد ماه 82 تهران دریافت نمونه سوال
6 خرداد 83 استان مركزی با جواب دریافت نمونه سوال
7 شهریور ماه 83 استان مركزی دریافت نمونه سوال
8 دی ماه 83 استان مركزی دریافت نمونه سوال
9 خرداد ماه 84 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
10 شهریور ماه 84 كشوری دریافت نمونه سوال
11 دی ماه 84 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
12 خرداد ماه 85 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
13 شهریور ماه 85 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
14 دی ماه 85 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
15 خرداد ماه 86 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
16 شهریور ماه 86 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
17 دی ماه 86 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
18 دی ماه 86 تغییر رشته با جواب دریافت نمونه سوال
19 دی ماه 86 مدارس خارج از كشور با جواب دریافت نمونه سوال
20 خردا 87 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
21 شهریور 87 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
نمونه سوالات آرایه‌های ادبی (سوم انسانی)
ردیف توضیحات لینك دانلود
1 دی ماه 77 كشوری دریافت نمونه سوال
2 خرداد ماه 78 كشوری دریافت نمونه سوال
3 مهرماه 78 كشوری دریافت نمونه سوال
4 دی ماه 78 كشوری دریافت نمونه سوال
5  دی ماه 79 كشوری دریافت نمونه سوال
6 خرداد ماه 82 استان مركزی دریافت نمونه سوال
7 خرداد ماه 83 استان مركزی با جواب دریافت نمونه سوال
8 شهریور ماه 83 استان مركزی دریافت نمونه سوال
9 دی ماه 83 استان مركزی دریافت نمونه سوال
10 خرداد ماه 84 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
11 شهریور ماه 84 كشوری دریافت نمونه سوال
12 دی ماه 84 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
13 خرداد ماه 85 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
14 شهریور ماه 85 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
15 دی ماه 85 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
16 خرداد ماه 86 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
17 شهریور ماه 86 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
18 دی ماه 86 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
19 خردا 87 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
20 شهریور 87 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
نمونه سوالات فلسفه و منطق (سوم انسانی)
ردیف توضیحات لینك دانلود
1 دی ماه 81 استان مركزی دریافت نمونه سوال
2 خرداد ماه 82 تهران دریافت نمونه سوال
3 شهریور ماه 82 تهران دریافت نمونه سوال
4 خرداد 83 استان مركزی با جواب دریافت نمونه سوال
5 شهریور ماه 83 استان مركزی دریافت نمونه سوال
6 دی ماه 83 استان مركزی دریافت نمونه سوال
7 خرداد ماه 84 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
8 شهریور ماه 84 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
9  دی ماه 84 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
10 خرداد ماه 85 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
11 شهریور ماه 85 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
12 دی ماه 85 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
13 خرداد ماه 86 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
14 شهریور ماه 86 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
15 دی ماه 86 كشوری باجواب دریافت نمونه سوال
16 دی ماه 86 مدارس خارج از كشور با جواب دریافت نمونه سوال
17 خردا 87 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
18 شهریور 87 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
19 استفاده از الگوریتم در منطق مقاله‌ای از آقای دوست محمدی  1.13 مگابایت دریافت
نمونه سوالات جامعه شناسی 2 (سوم انسانی)
ردیف توضیحات لینك دانلود
1 دی ماه 81 استان مركزی دریافت نمونه سوال
2 خرداد ماه 83 استان مركزی با جواب دریافت نمونه سوال
3 شهریور ماه 83 استان مركزی دریافت نمونه سوال
4 دی ماه 83 استان مركزی دریافت نمونه سوال
5 خرداد ماه 84 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
6 شهریور ماه 84 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
7 دی ماه 84 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
8 خرداد ماه 85 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
9 شهریور ماه 85 كشوری باجواب دریافت نمونه سوال
10 دی ماه 85 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
11 خرداد ماه 86 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
12  شهریور ماه 86 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
13  دی ماه 86 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
14 دی ماه 86 مدارس خارج از كشور با جواب دریافت نمونه سوال
15 خردا 87 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
16 شهریور 87 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
17 دی ماه 86 دبیرستان ایثارگران دریافت نمونه سوال

برچسب ها: نمونه سوال ، نمونه سوالات ، نمونه سوالات سال سوم دبیرستان ، نمونه سوال سال سوم دبیرستان ، نمونه سوال سالهای گذشته ، نمونه سوال رشته تجربی سال سوم ، نمونه سوال حسابان ، نمونه سوال زیست ، سابت نمونه سوال ، سوالات نهایی ، نمونه سوالات نهایی ، نمونه سوالات نهایی رشته ریاضی ، نمونه سوالات نهایی رشته تجربی ، نمونه سوالات نهایی رشته انسانی ، ستال سوم دبیرستان ، سال سوم متوسطه ، نمونه سوالات سال سوم متوسطه ، نمونه سوال سال سوم متوسطه ، نمونه سوالات سال سوم متوسطه همه رشته ها ، نمونه سوالات درس زبان 3 ، نمونه سوالات درس هندسه 2 ، نمونه سوالات درس شیمی 3 ، نمونه سوالات درس عربی 3 ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 27 اردیبهشت 1389 06:20 ب.ظ
دیدگاه ها ()
سه شنبه 23 مرداد 1397 02:42 ق.ظ

Thanks! I like it!
purchase viagra online buy generic viagra with paypal pharmacy buy online viagra pharmacy online viagra buy viagra buy viagra online online sildenafil sildenafil buy levitra viagra buy discount viagra online buy viagra brand buy genuine viagra online
یکشنبه 21 مرداد 1397 08:56 ب.ظ

Kudos. Lots of forum posts.

cialis kaufen bankberweisung achat cialis en europe cialis en mexico precio tadalafil cialis pills in singapore cialis alternative cialis tablets for sale cialis preise schweiz cialis generico postepay india cialis 100mg cost
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:47 ق.ظ

Thanks a lot. Lots of write ups.

cialis en 24 hora cialis 30 day sample cialis 5 mg buy does cialis cause gout safe site to buy cialis online female cialis no prescription cialis en 24 hora free cialis the best choice cialis woman enter site very cheap cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 03:00 ق.ظ

With thanks, Good information!
free generic cialis pastillas cialis y alcoho cialis y deporte cialis 20 mg cost 5 mg cialis coupon printable we recommend cialis best buy price cialis per pill viagra or cialis cialis canada on line does cialis cause gout
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 02:23 ق.ظ

Regards. Lots of posts!

can i buy viagra without prescription order online viagra buy viagra canada viagra from pharmacy buy viagra where viagra purchase online can i buy viagra viagra usa online how to buy viagra cheap how to get viagra prescription online
جمعه 17 فروردین 1397 06:12 ب.ظ

Terrific information. Many thanks!
cialis professional from usa chinese cialis 50 mg cialis diario compra cialis uk next day cialis online holland cialis tadalafil we like it cialis price cialis tablets cialis coupons printable generic cialis tadalafil
جمعه 3 فروردین 1397 01:53 ب.ظ

You actually stated that very well.
cialis super kamagra cialis 20 mg effectiveness precios cialis peru cialis tadalafil cialis super kamagra cialis price thailand callus buy cialis online nz viagra or cialis are there generic cialis
یکشنبه 27 اسفند 1396 09:07 ب.ظ

Cheers. A lot of knowledge.

buy online cialis 5mg cialis 30 day sample tadalafilo we choice free trial of cialis acquisto online cialis generic cialis at the pharmacy cialis pills price each price cialis best cialis for sale how does cialis work
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 11:57 ق.ظ
When I originally left a comment I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I get 4 emails
with the exact same comment. There has to be a means you can remove me from that service?
Thanks!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

درباره وبلاگ


نویسندگان

  • مدیریت سایت (90)

نظر سنجی

امتحان زبان انگلیسی 3 را چگونه ارزیابی میکنید؟
ابر برچسب ها

نمونه سوالات نهایی رشته تجربی www.gozine2.ir نمونه سوال حسابان gozine-2.ir نمونه سوال زیست ستال سوم دبیرستان gozine2 سابت نمونه سوال gozine2.ir سوالات نهایی نمونه سوال راهنمایی گزینه 2 نمونه سوالات سال سوم متوسطه نمونه سوالات درس شیمی 3 gozineh2.ir نمونه سوالات نهایی نمونه سوالات اول دبیرستان دانلود نمونه سوالات نمونه سوالات رشته تجربی برنامه امتحانات گزینه دو roshd.ir نمونه سوالات درس زبان 3 نمونه سوالات درس هندسه 2 نمونه سوال سال سوم متوسطه نمونه سوال سال سوم دبیرستان gozineh2 نمونه سوالات درس عربی 3 سایت گزینه 2 نمونه سوال نمونه سوال ریاضی gozineh-2.ir جواب امتحانات نهایی نمونه سوالات نهایی رشته انسانی نمونه سوالات دبیرستان WWW.GOZINE 2.IR نمونه سوال سالهای گذشته نمونه سوالات ترم اول دانلود نمونه سوالات دبیرستان نمونه سوال رشته تجربی سال سوم دانلود نمونه سوال نمونه سوالات دوم دبیرستان سایت نمونه سوالات سال سوم متوسطه gozine-2 نمونه سوالات نهایی رشته ریاضی نمونه سوالات سال سوم متوسطه همه رشته ها gozine-2.com برنامه امتحانات نهایی نمونه سوالات